Melita Murgea s-a născut în anul 1978 la Timișoara și provine dintr-o reputată familie de muzicieni. A obținut atât Diploma de Licență, cât și Diploma de Master de la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, clasa prof. Ioan Fernbach. Între anii 1996 și 2002 a fost violonistă la Filarmonica Banatul din Timișoara, iar în anul 2005 câștigă un post de violonistă în renumita Orquestra Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya, unde activează și în prezent. 

Melita Murgea was born in 1978 in Timisoara and comes from a renowned family of musicians. She obtained both her Bachelor’s and Master’s degrees from the Faculty of Music and Theatre in Timisoara, studying under Professor Ioan Fernbach. From 1996 to 2002, she was a violinist with the Banatul Philharmonic in Timisoara, and in 2005 she won a position as a violinist with the prestigious Orquestra Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya, where she continues to perform today.